ACELib Intergrált Könyvtári Rendszer * Online katalógus
József Attila Könyvtár
Dunaújváros

Dokumentum információk
Dokumentum típusa:Könyv
Főcím:A magyar gyermekvers
Alcím:felsőoktatási tankönyv
Sorozati cím:
Szerző:Bognár Tas
További szerző(k):
Kiadó:Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadási hely:Budapest
Kiadási év:2001
Könyvtári jelzet:894 B 74 (Magyar irodalom. A magyar nyelvű irodalom története, műelemzések)
Kötetek száma:1
ETO szám(ok):82.0-93, 82.01-14(072), 82.076, 894.511(02.053.2)(091)-14
Kapcsolódó tárgyszavak:alkotás, befogadás, esztétika, filológia, gyerekkönyv, gyerekvers, gyermekirodalom, gyermekirodalom elmélet, gyermekkönyv, gyermekvers, hermeneutika, ifjúsági irodalom, ifjúsági irodalomelmélet, interpretáció, irodalom, irodalomelmélet, irodalomesztétika, irodalomfilozófia, irodalomtörténet, irodalomtudomány, költemény, költészet, líra, magyar irodalom, műelemzés, poetika, szépirodalom, szövegkritika, szövegtan, történelem, történet, vers, verselemzés, verstan, verstörténet
Megjegyzés:

LelőhelyPéldányszám
Felnőttkönyvtár2
Béke Fiókkönyvtár1
Raktár (felnőttkönyvtár)1

Kölcsönzési információk
Kikölcsönzött példányok: 0
Előjegyzések száma: 0


Verzió: 1.4.2 (c) ACENet Bt